Informatie over STichting Udense Kunstenaars:
STUK is een stichting waarbij een twintigtal
Udense kunstenaars zijn aangesloten.

Presentatie en expo van de leden is te zien in Kunsthuis 3, Mondriaanplein 22a 5401HX Uden

De doelstelling van STUK is:
- het publiek kennis te laten nemen van de
hedendaagse kunst in al haar verschijningsvormen,
in de regio Noord Oost Brabant.
- uitstapjes en uitwisselingen nationaal en internationaal
om door de kruisbestuiving onze leden en het publiek te laten groeien.
- het verrichten van verdere handelingen,
het organiseren van tal van activiteiten,
zoals kunstroutes, lezingen en andere activiteiten
op het gebied van hedendaagse kunst
voor volwassenen en kinderen,
het publiek de gelegenheid geven tot aankoop van kunst
en de toegang tot de kunst laagdrempelig maken.
Voor meer informatie over STUK kunt u mailen naar:

stuk@stuk-uden.nl

Bankrekeningnummer: NL84RABO0159041198 ten name van STUK Uden
Correspondentieadres : Muntmeester 97 5406 BA Uden Kamer van Koophandel nr. : 51110334